Advies

De Arbeid en Gezondheid Psychologie houdt zich bezig met de relatie tussen arbeid en gezondheid. Het gaat hierbij om psychologische diagnostiek, preventie, interventie en research. De focus kan liggen op individuele medewerkers, functies, afdelingen en de gehele organisatie.

Adequaat Arbo- en verzuimbeleid

Het hoger management binnen bedrijfsleven en overheid besteedt steeds meer aandacht aan de relatie tussen arbeid en gezondheid en stelt zichzelf vragen als: Wat draagt bij aan de gezondheid van onze personeelsleden? Hoe houden we onze medewerkers goed inzetbaar? Zitten medewerkers met arbeidsgerelateerde problemen? Levert arbeid ook een positieve bijdrage aan de gezondheid van onze medewerkers? Welke factoren bevorderen welzijn en gezondheid? Voeren we een adequaat Arbo- en verzuimbeleid? Hoe kunnen we (gezondheids-)klachten verminderen en voorkomen?

Bij advies op het terrein van Arbeid en Gezondheid Psychologie gaat het om:

  • Analyse en beschrijving van de relatie tussen arbeid en gezondheid
  • In kaart brengen van de arbeidsrisico’s (fysieke en mentale belasting, veiligheid)
  • Onderzoeken van de balans tussen werk en privĂ©: wat kun je doen bij werk- en/of privĂ©stress?
  • Bespreken van best practices: laten zien hoe arbeid tot welzijn en gezondheid leidt
  • Interpretatie en implementatie van wet- en regelgeving
  • Treffen van maatregelen die bijdragen aan het verminderen en voorkomen van welzijns- en gezondheidsproblemen
  • Realiseren van synergie in samenwerking: medische kennis en advies (Arboarts) combineren met psychologische kennis en advies (Arbeid en Gezondheid psycholoog)

Het gaat om psychologisch advies ten aanzien van welzijns- en gezondheidsmanagement, zowel persoons-, afdelings- als organisatiegericht.